CiQ – Funktioner

CiQ er skræddersyet til at løse problemstillingerne i den finansielle sektors arbejde med Hvidvaskloven. Vi tilbyder avancerede søgefunktionaliteter til identifikation af personer og selskaber med udvidet risiko i enhver kundeportefølje. Vi leverer data til Enhanced Due Dilligence (EDD) og Customer Due Dilligence (CDD) til en række af de største pengeinstitutter, revisionsvirksomheder, spillevirksomheder og til advokatbranchen. Herunder præsenteres en række af de features der findes i standardproduktet.

I samarbejde med Dow Jones tilbyder vi adgang til den mest anerkendte internationale PEP-liste med mulighed for kontrol af PEP'ere og nære relationer

PEP

Politisk eksponerede personer er kortlagt via Finanstilsynets officielle PEP-liste. Dette er den primære kilde til oplysninger om nationale PEP’ere i Danmark. I CiQ har vi derudover kortlagt PEP’erne i Grønland og på Færøerne, men har også kortlagt de PEP’ere der er omfattet af FATF’s (Financial Action Task Force) anbefalinger. Alle PEP’ere er kategoriserede og personerne på Finanstilsynets liste er tilføjet en ”verificeret” markering. Dermed er det muligt at forholde sig til en minimal risiko tilgang, hvor kun Finanstilsynets lister og de dertil hørende familiemedlemmer/ nære samarbejdsrelationer er kortlagt, eller en større risiko betragtning, hvor eksempelvis kongehuset, de fulde parti bestyrelser, den olympiske komite mm. Er kortlagt.

Læs mere om vores PEP kategorier
Ultimative Ejere

Ejerforhold på danske selskaber er registreret med både reelle ejere, datterselskaber og med bestemmende indflydelse. Data opdateres dagligt fra både ejerregisteret og de regnskaber der afleveres til de danske myndigheder. Ejerandele er angivet og koncernstrukturer er kortlagt og præsenteret grafisk.

Sanktionslister

Der er dags dato ikke registreret danskere på bl.a. EU’s konsoliderede terrorlister, men det er muligt at screene og dokumentere at man har søgt i listerne i CiQ. Dermed kan man let afrapportere til Finanstilsynet vha. CiQ.

Revisionsspor

Det er i stigende grad nødvendigt at dokumentere sin kontrolindsats og derfor er der i CiQ et udvidet revisionsspor, hvor gruppeadministratorer kan kortlægge alle søgninger i CiQ og enkeltbrugere kan trække data omkring alle søgninger og søgeresultater. Revisionssporet er søgbart og man kan derfor kontrollere om man har søgt på et givent personnavn eller firma.

Internationale PEP-data

I samarbejde med Dow Jones tilbyder vi adgang til den mest anerkendte internationale PEP-liste med mulighed for kontrol af PEP'ere og nære relationer jf. anbefalingerne fra FATF og det danske Finanstilsyn. Dow Jones data opdateres dagligt i CiQ og i kombinationen med de indenlandske PEP'ere registreret i CiQ har risikovurderinger aldrig været lettere.