CiQ – løsninger tilpasset dine udfordringer

Vi leverer vores løsninger til både screening og integration i virksomhedens systemer. Vores vigtigste opgave er at sikre dig en høj datakvalitet samt en automatiseret tilgang til processen.

Løsninger

Politisk eksponerede personer

Vi opdaterer manuelt alle politisk eksponerede personer (PEP) i Danmark og vedligeholder dagligt eventuelle rettelser eller tilføjelser på personerne. CiQ opererer med 9 forskellige PEP-kategorier på de omkring 6000 personer, så du ved et opslag med det samme har en idé om hvilken PEP-type, der er tale om. 

Ultimative ejere

CiQ fortæller dig også hvem den ultimative ejer af et selskab er. Mange selskabskonstruktioner er komplekse og er derfor ekstremt vanskelige at gennemskue, men vi præsenterer via avancerede udregninger, hvem der har det reelle ejerskab af et givent selskab. 

Risikokategorier

På alle personer og virksomheder angiver vi en eventuel risikovurdering, så du altid er klar over hvem du laver forretning med og hvilke regler og processer, der skal overholdes i den forbindelse. Risikovurderingen stammer fra Finanstilsynets opgørelse over personer og virksomheder underlagt enten Finanstilsynet selv eller Spillemyndigheden. 

Sanktionslister

Hold dit persongalleri eller en ny kunde op imod de gældende sanktionslister udstedt af EU og FATF.

Hent mere materiale her

Her kan du hente vores produktblad omkring CiQ og de muligheder vi kan tilbyde.